Efektívne hospodárenie

  • Maximálne zisky
  • Optimálne náklady
  • Minimálne starosti

Zamestnávajte ľudí, ktorí si to zaslúžia

Nájsť zamestnanca dnes nie je problém. Ale nájsť dobrého zamestnanca je ťažšie ako kedykoľvek predtým. Naša agentúra práce v ČR vyrieši vaše personálne záležitosti za vás. Naším cieľom je vaša spokojnosť. Prosperujúca firma, ktorej šťastní a motivovaní zamestnanci produkujú maximálne zisky pri spotrebe minimálnych nákladov.

Oblasť logistiky a skladového hospodárstva je podstatou spoločností v strojárstve, potravinárskom, elektrotechnickom alebo v automobilovom priemysle. Vyžaduje si zodpovedný, školený a odborne zdatný personál, ktorý dokáže zabezpečiť plynulý chod tak skladových, ako aj výrobných procesov. Či už potrebujete obsadiť voľnú pozíciu v rámci vykládky, nákladky a príjmu tovaru, alebo kontroly tovaru podľa dodacích listov a jeho uskladnenia na správne miesto, môžeme vám zaručiť, že s tovarom sa bude zaobchádzať maximálne šetrne. Záujemci vybraní našou agentúrou práce v ČR obsluhujú vysokozdvižnú techniku, ako aj jej pravidelnú údržbu. Zabezpečujú systémové operácie spojené s inventarizáciou, ale ovládajú aj obalové hospodárstvo.

Odľahčite sa od starostí s obsadzovaním pracovných pozícií, fluktuáciou vlastných zamestnancov a ich prípadnou nespokojnosťou. S ľuďmi vieme pracovať efektívne. Naša agentúra práce v ČR prevezme vaše zamestnanecké záležitosti na svoje plecia. Máme ich veľké a silné. Vhodných kandidátov nájdeme na Slovensku alebo v Českej republike. Nezastavia nás hranice. Naším cieľom je efektívne fungovanie vašej prosperujúcej firmy a vaša spokojnosť.